Dziękujemy za Twoje zainteresowanie tematem efektywnej komunikacji i współpracy międzykulturowej. Cieszymy się, że jesteś tu i mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię do uczestnictwa w naszych szkoleniach i trening

 

W kompleksowy sposób wspieramy wielokulturowe zespoły i ich liderów. Oferujemy:
 • warsztaty cultural awareness
 • szkolenia komunikacyjne
 • sesje wspólnego wypracowywania standardów komunikacji
 • warsztaty relokacyjne dla pracowników

Nasze programy powstają w oparciu o dokładną diagnozę potrzeb firmy oraz wiedzę i doświadczenia naszego zespołu ekspertów.

Czym jest szkolenie międzykulturowe?

Trening międzykulturowy to doświadczenie szkoleniowe, które pozwoli Ci nawiązać autentyczny dialog międzykulturowy i rozpocząć efektywną współpracę ponad granicami. To niepowtarzalna okazja, by doskonalić swoją wrażliwość na odmienność kulturową, a także świadomie nawiązywać i budować relacje międzykulturowe zarówno w biznesie jak i kontaktach prywatnych.

Dla kogo?  


Szkolenia międzykulturowe są dla wszystkich, tych, którzy pracują w środowisku wielokulturowym i chcą świadomie budować relacje międzykulturowe: 
 • menadżerów zarządzających wielokulturowymi zespołami
 • osób z działu HR wspierających wielokulturowe zespoły
 • osób współpracujących na co dzień z partnerami biznesowymi z zagranicy 
 • osób obsługujących klientów z innych krajów 
 • członków wielokulturowych zespołów
 • organizacji, które chcą ustalić standardy komunikacji

Co zyskuje organizacja? 

 

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

Kształtujemy postawy i świadomość kulturową pracowników, dzięki czemu pracownicy rozwijają umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic kulturowych oraz wykorzystywania kreatywnego potencjału, jaki daje różnorodność.

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI I ZAUFANIA W ZESPOLE  

Wspólna praca członków zespołu nad wypracowaniem standardów komunikacji i współpracy cross-kulturowego zespołu wpływają na zaufanie i poczucie przynależności, a to przekłada się na efektywną pracę i dobrą komunikację.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE   

Po naszych szkoleniach pracownicy wiedzą jak skutecznie komunikować się z osobami pochodzącymi z innych kultur, jak udzielać informacji zwrotnej, jak dyskutować, jak wyznaczać granice

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach międzykulturowym?

 • jesteśmy zespołem kreatywnych i doświadczonych ekspertów w dziedzinie międzykulturowości: trenerami i konsultantami międzykulturowymi z wiedzą z zakresu psychologii i kulturoznawstwa. Nasi eksperci realizują szkolenia o takich kulturach jak: Chiny, Maroko, Indie, USA, Niemcy, Bangladesz, UK, Holandia i wielu innych.
 • mamy doświadczenie - przeprowadziliśmy wiele godzin treningów i szkoleń międzykulturowych dla biznesu (branże: produkcyjna, consultingowa, energetyczna, automotive) i uczelni wyższych w Polsce za granicą
 • jesteśmy aktywnymi członkami SIETAR Polska (Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Treningu i Badań Międzykulturowych)
 • jesteśmy autorkami międzykulturowego kursu e-learningowego „Kompetencja i komunikacja międzykulturowa” dla wydawnictwa Charaktery (Akademia Charaktery)
 • mamy doświadczenie szkoleniowe i coachingowe – pracujemy zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ICF. 
 • wiemy jak to robić!

                        

Szkolenia międzykulturowe w biznesie – przypadki

 

Sytuacja 1: „Zespół IT i współpraca z osobami z Indii”


Co było wyzwaniem?

Polskie zespoły pierwszej i drugiej linii wsparcia IT w firmie konsultingowej, od kilku lat współpracujące z osobami z Indii. Współpraca nie układa się dobrze: polscy specjaliści narzekają na komunikację z Indusami, skarżą się, że Indusi nie wywiązują się z ustalonych zadań w terminie lub w ogóle nie wykonują zadań. Pojawia się frustracja i eskalacja problemów. Wcześniej zespół nie był przygotowany do współpracy z osobami z Indii. Dyrektor zespołu IT po rozmowie z menadżerami zespołów postanowił zorganizować szkolenie z zakresu współpracy z Indiami.   

Jak pracowaliśmy?

Pierwszy krok – rozmowa z  dyrektorem oraz kierownikami, poznanie ich perspektywy 
Drugi krok– rozmowy z osobami z obydwu zespołów - poznanie konkretnych problemów we współpracy z Indusami
Trzeci krok – zorganizowanie dla zespołów dwóch szkoleń "Efektywna współpraca z osobami z Indii", na których uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat Indii,  poznali różnice w podejściu do czasu, zadań, hierarchii i relacji między kulturą Polski a Indii oraz wypracowali własne metody nawiązywania relacji oraz współpracy z Indusami. Na szkoleniu uczestnicy dyskutowali również o różnicach w komunikacji między Polską a Indiami oraz uczestnicząc w ćwiczeniach poznawali sposoby komunikowania się z kulturą wysokokontekstową. 
 

Jakie korzyści dla członków zespołów:

 • poszerzenie wiedzy na temat kultury Indii: zwyczajów, kluczowych wartości, etykiety oraz ich wpływu na specyfikę biznesu w Indiach
 • wypracowanie przez zespoły konkretnych sposobów radzenia sobie w pracy zdalnej i projektowej z Indusami
 • większe zrozumienie różnic w komunikacji między Polską a Indiami oraz wypracowanie konkretnych sposobów komunikacji z kulturą wysokiego kontekstu (komunikacja mailowa i telefoniczna)
 • wypracowanie wspólnych rozwiązań na potencjalne sytuacje konfliktowe 

 

Sytuacja 2 – „Pracownicy z Bangladeszu w firmie produkcyjnej"
 
Co było wyzwaniem?

Firma produkcyjna zrekrutowała pracowników w Bangladeszu do pracy w polskiej firmie produkcyjnej. Zespół HR postanowił przygotować kierowników zmian oraz brygadzistów do zarządzania Bengalczykami.

Jak pracowaliśmy?

Pierwszy krok – rozmowa ze sponsorem procesu – działem HR w celu ustalenia priorytetów 
Drugi krok – poznanie potrzeb przyszłych uczestników szkoleń oraz ich perspektywy
Trzeci krok – zorganizowanie szkoleń "Efektywne zarządzanie osobami z Bangladeszu" dla kierowników zmian oraz brygadzistów
Czwarty krok - zorganizowanie szkolenia dla osób z działu HR, które będą wspierać kierowników i brygadzistów 
Kluczowe elementy szkolenia: charakterystyka kraju, wiedza na temat kultury i ważnych wartości Bangladeszu, zarządzanie zespołem wielokulturowym, rozwiązywanie konfliktów w zespołach wielokulturowych, różnice w podejściu do zadań, relacji, czasu w Polsce i Bangladeszu, komunikacja

Jakie korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat kultury Bangladeszu: charakterystyka kraju, zwyczaje, kluczowe wartości, oraz ich wpływ na pracę i życie Bengalczyków
 • większa świadomość różnic komunikacyjnych oraz wypracowanie sposobów komunikacji z kulturą wysokokontekstową
 • zarządzanie i budowanie relacji z osobami Bangladeszu - charakterystyka typowych zachowań Bengalczyków, propozycje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
 • rozwiązywanie konkretnych case study: przekazywanie feedbacku, delegowanie i egzekwowanie zadań, eskalacja

Jakie korzyści dla zespołu HR:

 • poznanie metod wspierania menadżerów zarządzających wielokulturowymi zespołami 
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury Bangladeszu
 • analiza istniejących w firmie procedur i wypracowanie pomysłów na ich zmianę w celu dopasowania do osób z innej kultury 

 

 Sytuacja 3 „Inżynierowie i ich współpraca z Marokańczykami”
 

Co było wyzwaniem?: 

Firma z branży automotive współpracująca z fabrykami z Maroka
Problemy polskich inżynierów współpracujących z Marokańczykami  
Konflikty spowodowane brakiem realizacji zadań w terminie, niewywiązywaniem się Marokańczyków z zobowiązań
Utrudniona komunikacja 


Jak pracowaliśmy?

Faza przygotowań: ustalenie celów z działem HR, kierownikami zespołów
Analiza potrzeb: zbadanie potrzeb przyszłych uczestników szkolenia. W szkoleniu brali udział zarówno inżynierowie jak i kierownicy zespołów. 

Sesja z ekspertem kulturowym: zaangażowanie do każdego szkolenia eksperta ds. kultury Maroka (osoba od lat mieszkająca i prowadząca biznes w Maroku). Ekspert przestawił podstawowe informacje na temat kultury kraju, tradycji, religii, historii, życiu społecznym i biznesowym Marokańczyków  
Szkolenia:  po sesjach z ekspertem uczestnicy brali udział w szkoleniach, dzięki którym stali się bardziej świadomi różnic w podejściu do zadań, relacji i czasu między Polską i Marokiem. Dowiedzieli się jak budować relacje z Marokańczykami i jakich form i narzędzi komunikacji używać, by zwiększyć jej efektywność. Pracowali metodą casy study, gdzie wypracowywali rozwiązania konkretnych trudnych sytuacji kulturowych – egzekwowanie zadań, eskalacje, feedback. 

 

Opinie osób, które uczestniczyły w szkoleniach międzykulturowych:


"Nowa wiedza pozwoli na odpowiednie przygotowanie do pracy z pracownikami reprezentującymi inną kulturę”
"Czuję, że jestem gotowa na powitanie nowych pracowników z Bangladeszu i konfrontacje z ich kulturą”
"Najbardziej przydatne były praktyczne przykłady, pokazanie jak błędnie można odczytać drugą osobę, nie ocenianie według własnej wiedzy, dotychczasowego doświadczenia”
"Najbardziej przydatne były sposoby jak prowadzić rozmowy z Marokańczykami aby zadania, których się podjęli zostały wykonane”
"Najbardziej przydatne było przedstawienie kultury i naszych zachowań, które mogą być odebrane w inny sposób niż my tego chcemy, dziękuję”

      

Zapraszamy

Aneta Liszka i Katarzyna Artemiuk

Jako trenerki szkoliłyśmy...