Firma WKontakcie przeprowadziła dla działu ICT Randstad Polska dwa szkolenia "Przystanek Indie - Efektywna współpraca z Indusami". 
Szkolenie zostało starannie przygotowane i zostało w pełni dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań. W trakcie szkolenia trener brał pod uwagę nie tylko cele pracodawcy, ale także nastawienie pracowników. Trenerka prowadziła szkolenie w sposób bardzo profesjonalny i angażujący uczestników. Stworzyła dobrą atmosferę do zdobywania wiedzy i otwartości między uczestnikami. Przedstawiony w trakcie szkolenia materiał został oceniony jako bardzo przydatny do poprawy efektywności współpracy biznesowej z Indusami.
Zdecydowaliśmy się wybrać firmę WKontakcie ze względu na wysokie kompetencje trenerów. Nie bez znaczenia było również duże doświdczenie w szkoleniach dotyczacych kultury Indii. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z WKontakcie i polecamy firmę jako rzetelnego partnera w procesach szkoleniowych!

Adrian Kaczmarski Dyrektor IT Randstad Polska

Trening międzykulturowy pozwolił mi lepiej zrozumieć i doświadczyć zjawisk związanych z kulturą i tego, co może się dziać na styku kultur. Wysoko oceniam zarówno merytorykę spotkania, jak i sposób prowadzenia treningu. Pani Aneta w sposób bardzo przystępny dzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także stworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Trening stworzył możliwości do odkrywania, eksperymentowania i poznawania siebie w kontekście międzykulturowym. Kameralna grupa i przyjazna przestrzeń zapewniały duży komfort.

Trening Międzykulturowy realizowany przez firmę WKontakcie rekomenduję każdemu, kto chce w sposób bardziej świadomy poruszać się w międzynarodowej rzeczywistości. 

Joanna Piechocka Z-ca Kierownika Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Akademia Leona Koźmińskiego

Firma WKontakcie przeprowadziła dla nas szkolenie integracyjne - grę międzykulturową w języku angielskim w ramach programu dni adaptacyjnych. 

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z z firmą WKontakcie, treści poruszane podczas spotkania oraz jego interaktywna forma z pewnością pomogą naszym studentom odnaleźć się w nowym środowisku kulturowym. Rekomendujemy firmę WKontakcie jako rzetelnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Maria Mechacka Specjalista Centrum Karier Collegium Civitas

Coaching zespołu, który przeprowadziła dla nas firma WKontakcie, dał możliwość wypracowania w naszej firmie zasad funkcjonowania oraz wizji rozwoju firmy. 

Atmosfera, którą stworzyły prowadzące: Marta Skiba i Aneta Liszka, sprzyjała otworzeniu się zespołu, wyjaśnieniu niejasności. Prowadzące proponowały takie ćwiczenia i tak moderowały dyskusję, że zespół był stale w centrum uwagi. Uczestnicy mogli w życzliwej atmosferze podzielić się precyzyjnymi informacjami dotyczącymi wzajemnych oczekiwań. Pracownicy zrozumieli lepiej swoje style komunikacjii i role, jakie pełnią w zespole. Prowadzące elastycznie dostosowywały się do tego, co się działo z zespołem na sali szkoleniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów coachingu uzgodnionych na początku procesu z szefem zespołu. Warsztaty te już mają namacalne efekty  we wzajemnej komunikacji. Przełożyły się też na doprecyzowanie planu rozwoju firmy, który aktualnie realizujemy.

Polecamy firmę WKontakcie jako doświadczonego partnera w prowadzeniu coachingów zespołowych i warsztatów. 

Magdalena Górak Założycielka Agencji Profeina

Firma szkoleniowa WKontakcie przeprowadziła konsultacje szkoleniowe w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim dla jednego z Dyrektorów Aon Polska. Konsultacje dotyczyły struktury wystąpienia, sposobów przygotowania prezentacji, uatrakcyjnienia jej formy, stosowania pomocy wizulanych oraz docierania za pomocą różnych kanałów do odbiorców wystąpienia. Przentacja została praktycznie przećwiczona, a pani Aneta Liszka udzieliła informacji zwrotnych.

Konsultacja została przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy przekonani, że firmę WKontakcie można polecić wszystkim, którym zależy na efektywnych i fachowo przeprowadzonych konsultacjach w zakresie sztuki wystąpień publicznych w języku angielskim. 

 

Marta Szczerbakiewicz HR Director Aon Polska

Z przyjemnością informujemy, że firma „WKontakcie” przeprowadziła szkolenie z zakresu „Profesjonalna Obsługa Klienta” dla naszego Działu Sprzedaży. Prowadzące szkolenie p. Aneta Liszka i Marta Skiba wykazały się bardzo dużą elastycznością w tworzeniu programu szkolenia biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników. Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i fachowy na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Sposób prezentacji, dobór przykładów i narzędzi do ich prezentacji, zaangażowanie grupy, inicjowanie dyskusji oraz atmosfera szkolenia złożyły się na wysoką ocenę wystawioną przez pracowników.
Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu szkolenia, dlatego z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę szkoleniową „W Kontakcie” jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Joanna Zawadzka Manager ds. Sprzedaży i Marketingu Abet Sp. z o.o.

Bardzo miło wspominam nasze sesje coachingowe przeprowadzane bez oceniania mnie w przyjazny i zarazem krytyczny sposób. Nakreślony plan działania, harmonogram i projekcja przyszłości pozwoliły mi na chwilę zatrzymać się i zastanowić, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Na sesjach padały wnikliwe i bardzo ważne pytania, do których zadania często brakuje nam odwagi. Po coachingu byłam jeszcze dłuższy czas pod jego wrażeniem i zaskoczona wynikiem rozmowy, który okazał się dla mnie bardzo pozytywny. Polecam współpracę z Martą wszystkim zainteresowanym coachingiem.

Barbara - Specjalista ds. windykacji

Coaching kariery był dla mnie bardzo ciekawym i ważnym doświadczeniem. Wielokrotnie doświadczałam uczucia „wow”. Nasze spotkania dały mi dużo do myślenia. Marta potrafiła przez różne ćwiczenia uświadomić mi, jakie są źródła moich decyzji i co kieruje moimi działaniami. Zrozumiałam jak przezwyciężyć to, co do tej pory mnie blokowało. W wyniku naszych sesji postawiłam sobie nowe cele zawodowe. Mam teraz pełne przekonanie, w jakim kierunku zmierzam oraz jak chcę osiągnąć stawiane sobie cele. Efekty coachingu są widoczne nie tylko dla mnie, ale również dla mojego otoczenia. Szczerze polecam współpracę z Martą!

Patrycja - HR Menedżer