Firma szkoleniowa WKontakcie przeprowadziła konsultacje szkoleniowe w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim dla jednego z Dyrektorów Aon Polska. Konsultacje dotyczyły struktury wystąpienia, sposobów przygotowania prezentacji, uatrakcyjnienia jej formy, stosowania pomocy wizulanych oraz docierania za pomocą różnych kanałów do odbiorców wystąpienia. Przentacja została praktycznie przećwiczona, a pani Aneta Liszka udzieliła informacji zwrotnych.

Konsultacja została przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy przekonani, że firmę WKontakcie można polecić wszystkim, którym zależy na efektywnych i fachowo przeprowadzonych konsultacjach w zakresie sztuki wystąpień publicznych w języku angielskim. 

 

Marta Szczerbakiewicz HR Director Aon Polska

Z przyjemnością informujemy, że firma „WKontakcie” przeprowadziła szkolenie z zakresu „Profesjonalna Obsługa Klienta” dla naszego Działu Sprzedaży. Prowadzące szkolenie p. Aneta Liszka i Marta Skiba wykazały się bardzo dużą elastycznością w tworzeniu programu szkolenia biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników. Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i fachowy na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Sposób prezentacji, dobór przykładów i narzędzi do ich prezentacji, zaangażowanie grupy, inicjowanie dyskusji oraz atmosfera szkolenia złożyły się na wysoką ocenę wystawioną przez pracowników.
Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu szkolenia, dlatego z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę szkoleniową „W Kontakcie” jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Joanna Zawadzka Manager ds. Sprzedaży i Marketingu Abet Sp. z o.o.

Bardzo miło wspominam nasze sesje coachingowe przeprowadzane bez oceniania mnie w przyjazny i zarazem krytyczny sposób. Nakreślony plan działania, harmonogram i projekcja przyszłości pozwoliły mi na chwilę zatrzymać się i zastanowić, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Na sesjach padały wnikliwe i bardzo ważne pytania, do których zadania często brakuje nam odwagi. Po coachingu byłam jeszcze dłuższy czas pod jego wrażeniem i zaskoczona wynikiem rozmowy, który okazał się dla mnie bardzo pozytywny. Polecam współpracę z Martą wszystkim zainteresowanym coachingiem.

Barbara Perkowska - Specjalista ds. windykacji

Prowadzący szkolenie Zarządzanie sobą w czasie Marta Skiba i Aneta Liszka zostali bardzo pozytywnie odebrani przez uczestników i otrzymali bardzo wysoką ocenę. Pracownicy wynieśli cenne doświadczenia, które na pewno zaowocują w przyszłości. Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod kątem merytorycznym, zawierały dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym bardzo łatwo było przyswoić wiedzę.

Łukasz Pasikowski - Specjalista ds. personalnych, MW Lublin Sp. z o.o.

Coaching kariery był dla mnie bardzo ciekawym i ważnym doświadczeniem. Wielokrotnie doświadczałam uczucia „wow”. Nasze spotkania dały mi dużo do myślenia. Marta potrafiła przez różne ćwiczenia uświadomić mi, jakie są źródła moich decyzji i co kieruje moimi działaniami. Zrozumiałam jak przezwyciężyć to, co do tej pory mnie blokowało. W wyniku naszych sesji postawiłam sobie nowe cele zawodowe. Mam teraz pełne przekonanie, w jakim kierunku zmierzam oraz jak chcę osiągnąć stawiane sobie cele. Efekty coachingu są widoczne nie tylko dla mnie, ale również dla mojego otoczenia. Szczerze polecam współpracę z Martą!

Patrycja Bednarska - HR Menedżer

Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie było przeprowadzone w sposób ciekawy, praktyczny i zabawny. Zadania wykonywane na szkoleniu były różnorodne i oryginalne — to pozwoliło nie zaznać nudy w czasie warsztatu. Prowadzące szanowały wolę uczestników co do chęci brania udziału w zadaniach lub nie. Uczestnikom szkolenia dostarczono również wszelkich potrzebnych materiałów, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w zajęciach. Dbano również o poczucie komfortu i swobody podczas warsztatu.

Paulina Radomska - ECEMEA A&C Channel Business Support, Oracle

Poziom szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych stał na bardzo wysokim poziomie. Na wyróżnienie zasługują tutaj trenerzy prowadzący: Marta Skiba i Aneta Liszka. Team przez nich stworzony doskonale się rozumiał, współpracował i wzajemnie uzupełniał. Trenerki były bardzo dobrze przygotowane, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacji szkolenia. Szkolenie miało charakter warsztatu, na którym, zarówno osoby nie mające żadnego kontaktu z tematem wystąpień publicznym, jak i bardziej doświadczeni uczestnicy, mogli wynieść, duży bagaż wiedzy (praktycznej oraz merytorycznej) o omawianym temacie i sobie samym.

Sławomir Dyjas - Trener Call Center, Żagiel S.A.