W ramach współpracy firma WKontakcie przeprowadziła dla pracowników Skanska Commercial Development Europe cykl szkoleń "Skuteczne prowadzenie spotkań online" w języku angielskim. Szklenia przyczyniły się do rozwoju pracowników w zakresie umiejętności prezentowania treści, odpowiedniego utrzymywania uwagi uczestników oraz zarządzania czasem podczas wirtualnych spotkań. 

Firmę WKontakcie chcielibyśmy wyróżnić za wysoką jakość usług i dbałość o dopilnowanie wysokich standardów realizowanej usługi. Klienci korzystający z usług WKontakcie, dzięki autentycznemu zaangażowaniu trenerek w wykonanie usługi mogą mieć pewność, że zlecenie zostanie potraktowane indywidulanie i dostosowane do ich potrzeb.  

Szkolenia dla Klienta: cykl szkoleń dla menadżerów i HR w języku polskim i angielskim "Skuteczne prowadzenie spotkań online"

Karolina Radziszewska Wiceprezes Wykonawcza ds. HR

Firma WKontakcie przeprowadziła dla koreańskich Menadżerów firmy Samsung dedykowane szkolenie na temat kultury polskiej z odniesieniami do kultury koreańskiej.
Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo i profesjonalnie. Trener prowadzący spotkanie wykazał się wszechstronną wiedzą poruszanych zagadnień, w związku z czym był wsparciem dla uczestników szkolenia.

Rekomendujemy firmę szkoleniową WKontakcie jako rzetelnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych z zakresu współpracy międzykulturowej.

 

Szkolenie dla Klienta: Kultura polska z odniesieniami do kultury koreańskiej

Iga Markowska Junior Learning and Development Manager

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej rekomenduje współpracę z firmą doradczo-szkoleniową WKontakcie, która przeprowadziła dla jednostki dwa dedykowane Treningi międzykulturowe Pożegluj do nowego. 

Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie i w sposób bardzo interesujący przez panią Anetę Liszkę. Oba spotkania zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.  

 

Szkolenia dla Klienta: Współpraca i komunikacja międzykulturowa, Prowadzenie efektywnych zajęć online

Lucyna Skwarko Kierownik SJO Politechniki Warszawskiej

Szkolenie z różnic międzykulturowych "Efektywna współpraca polsko-induska" pozwoliło zespołowi Schneider Electric na zrozumienie obszarów, które wcześniej stanowiły wyzwanie. Dzięki temu obecna współpraca w naszym wielokulturowym zespole przebiega sprawniej i we wzajemnym zrozumieniu. 

Trener prowadzący spotkanie wykazał się wszechstronną wiedzą poruszanych zagadnień, w związku z czym był wsparciem dla uczestników na każdym etapie szkolenia. Po szkoleniu otrzymaliśmy szczegółową analizę sytuacji w zespole i dalsze zalecenia, które również omawialiśmy w trakcie późniejszej konsultacji z dostawcą.

Polecam firmę „WKontakcie” jako rzetelnego partnera do współpracy.

 

Szkolenia: Efektywna współpraca polsko-induska; HR Academy - beyond hiring and firing; HR management training

Katarzyna Haładus MEE Talent and Learning Solutions Manager

Vesuvius Polska Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z firmą WKontakcie, która przeprowadziła dla przedstawicieli Kadry Kierowniczej liderów i mistrzów oraz Działu Zasobów Ludzkich  dedykowane szkolenia rozwijające kompetencję międzykulturową "Zarządzanie pracownikami z Bangladeszu". Szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a co najważniejsze przebiegały w bezpiecznej i partnerskiej atmosferze. Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień oraz przytaczanie przykładów i sytuacji adekwatnych do specyfiki współpracy z Bengalczykami przyczyniły się do szybkiego przyswajania przekazywanej wiedzy. 

Firma WKontakcie dostarcza wiedzę z zakresu współpracy i komunikacji międzykulturowej w sposób zrozumiały i godny polecenia. Rekomendujemy firmę WKontakcie organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji międzykulturowej swoich pracowników oraz poprawie efektywności zarządzania. 

 

Szkolenie: Zarządzanie pracownikami z Bangladeszu

Natalia Marciniec HR Manager

 

Firma WKontakcie przeprowadziła dla działu ICT Randstad Polska dwa szkolenia "Przystanek Indie - Efektywna współpraca z Indusami". 
Szkolenie zostało starannie przygotowane i zostało w pełni dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań. W trakcie szkolenia trener brał pod uwagę nie tylko cele pracodawcy, ale także nastawienie pracowników. Trenerka prowadziła szkolenie w sposób bardzo profesjonalny i angażujący uczestników. Stworzyła dobrą atmosferę do zdobywania wiedzy i otwartości między uczestnikami. Przedstawiony w trakcie szkolenia materiał został oceniony jako bardzo przydatny do poprawy efektywności współpracy biznesowej z Indusami.
Zdecydowaliśmy się wybrać firmę WKontakcie ze względu na wysokie kompetencje trenerów. Nie bez znaczenia było również duże doświdczenie w szkoleniach dotyczących kultury Indii. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z WKontakcie i polecamy firmę jako rzetelnego partnera w procesach szkoleniowych!

 

2 szkolenia: Przystanek Indie- efektywna współpraca z Indusami

Adrian Kaczmarski Dyrektor IT Randstad Polska

Trening międzykulturowy pozwolił mi lepiej zrozumieć i doświadczyć zjawisk związanych z kulturą i tego, co może się dziać na styku kultur. Wysoko oceniam zarówno merytorykę spotkania, jak i sposób prowadzenia treningu. Pani Aneta w sposób bardzo przystępny dzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także stworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Trening stworzył możliwości do odkrywania, eksperymentowania i poznawania siebie w kontekście międzykulturowym. Kameralna grupa i przyjazna przestrzeń zapewniały duży komfort.

Trening Międzykulturowy realizowany przez firmę WKontakcie rekomenduję każdemu, kto chce w sposób bardziej świadomy poruszać się w międzynarodowej rzeczywistości. 

 

Szkolenie: Trening międzykulturowy, Gra międzykulturowa

Joanna Piechocka Z-ca Kierownika Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Akademia Leona Koźmińskiego

Firma WKontakcie przeprowadziła dla nas szkolenie integracyjne - grę międzykulturową w języku angielskim w ramach programu dni adaptacyjnych. 

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z z firmą WKontakcie, treści poruszane podczas spotkania oraz jego interaktywna forma z pewnością pomogą naszym studentom odnaleźć się w nowym środowisku kulturowym. Rekomendujemy firmę WKontakcie jako rzetelnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Szkolenie: Gra międzykulturowa

Maria Mechacka Specjalista Centrum Karier Collegium Civitas

Coaching zespołu, który przeprowadziła dla nas firma WKontakcie, dał możliwość wypracowania w naszej firmie zasad funkcjonowania oraz wizji rozwoju firmy. 

Atmosfera, którą stworzyły prowadzące: Marta Skiba i Aneta Liszka, sprzyjała otworzeniu się zespołu, wyjaśnieniu niejasności. Prowadzące proponowały takie ćwiczenia i tak moderowały dyskusję, że zespół był stale w centrum uwagi. Uczestnicy mogli w życzliwej atmosferze podzielić się precyzyjnymi informacjami dotyczącymi wzajemnych oczekiwań. Pracownicy zrozumieli lepiej swoje style komunikacji i role, jakie pełnią w zespole. Prowadzące elastycznie dostosowywały się do tego, co się działo z zespołem na sali szkoleniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów coachingu uzgodnionych na początku procesu z szefem zespołu. Warsztaty te już mają namacalne efekty we wzajemnej komunikacji. Przełożyły się też na doprecyzowanie planu rozwoju firmy, który aktualnie realizujemy.

Polecamy firmę WKontakcie jako doświadczonego partnera w prowadzeniu coachingów zespołowych i warsztatów. 

 

Szkolenie: Coaching zespołu

Magdalena Górak Założycielka Agencji Profeina

Firma szkoleniowa WKontakcie przeprowadziła konsultacje szkoleniowe w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim dla jednego z Dyrektorów Aon Polska. Konsultacje dotyczyły struktury wystąpienia, sposobów przygotowania prezentacji, uatrakcyjnienia jej formy, stosowania pomocy wizualnych oraz docierania za pomocą różnych kanałów do odbiorców wystąpienia. Prezentacja została praktycznie przećwiczona, a pani Aneta Liszka udzieliła informacji zwrotnych.

Konsultacja została przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy przekonani, że firmę WKontakcie można polecić wszystkim, którym zależy na efektywnych i fachowo przeprowadzonych konsultacjach w zakresie sztuki wystąpień publicznych w języku angielskim. 

 

Szkolenie: Sztuka wystąpień publicznych - konsultacja, szkolenie współpraca i komunikacja w zespole

Marta Szczerbakiewicz HR Director Aon Polska

Z przyjemnością informujemy, że firma „WKontakcie” przeprowadziła szkolenie z zakresu „Profesjonalna Obsługa Klienta” dla naszego Działu Sprzedaży. Prowadzące szkolenie p. Aneta Liszka i Marta Skiba wykazały się bardzo dużą elastycznością w tworzeniu programu szkolenia biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników. Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i fachowy na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Sposób prezentacji, dobór przykładów i narzędzi do ich prezentacji, zaangażowanie grupy, inicjowanie dyskusji oraz atmosfera szkolenia złożyły się na wysoką ocenę wystawioną przez pracowników.
Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu szkolenia, dlatego z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę szkoleniową „W Kontakcie” jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Szkolenie: Profesjonalna obsługa Klienta

Joanna Zawadzka Manager ds. Sprzedaży i Marketingu Abet Sp. z o.o.

Coaching kariery był dla mnie bardzo ciekawym i ważnym doświadczeniem. Wielokrotnie doświadczałam uczucia „wow”. Nasze spotkania dały mi dużo do myślenia. Marta potrafiła przez różne ćwiczenia uświadomić mi, jakie są źródła moich decyzji i co kieruje moimi działaniami. Zrozumiałam jak przezwyciężyć to, co do tej pory mnie blokowało. W wyniku naszych sesji postawiłam sobie nowe cele zawodowe. Mam teraz pełne przekonanie, w jakim kierunku zmierzam oraz jak chcę osiągnąć stawiane sobie cele. Efekty coachingu są widoczne nie tylko dla mnie, ale również dla mojego otoczenia. Szczerze polecam współpracę z Martą!

Patrycja - HR Menedżer