Rozwój biznesu – rozwiń się i wzrośnij!

Proponujemy szkolenia, treningi oraz procesy coachingowe indywidualne i zespołowe dla wszystkich tych, którzy inwestują w rozwój pracowników. Zaczynamy od zrozumienia sytuacji Klienta, wnosimy naszą wiedzę i doświadczenie i projektujemy optymalne rozwiązania dopasowane do kontekstu i potrzeb Klienta. W naszych programach szkoleniowych wykorzystujemy elementy coachingu oraz metody aktywizującej przeżywanie, pracując na realnych przypadkach uczestników.      

Obszary tematyczne naszych szkoleń, treningów oraz coachingu:

Diagnoza potencjału menadżerskiego

 • Kwestionariusz Odporności Psychicznej MTQ48
 • Diagnoza psychometryczna FACET5 oraz IP 121 

Szkolenia Lider i Zespół

 • skuteczny menadżer
 • rola menadżera w rozwoju pracowników
 • motywowanie
 • szkolenia dla osób nowych w roli menedżera
 • budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
 • asertywność menedżera
 • zarządzanie zmianą

Obszar HR

 • coaching kariery w ramach organizacji
 • proces wdrażania pracowników
 • rekrutacja i selekcja
 • doradztwo w zakresie HR 

 Budowanie i rozwój zespołów - coaching zespołowy

 • To propozycja dla całych zespołów. Ma zastosowanie dla:
  • nowo powstających zespołów
  • zespołów projektowych
  • sytuacji kryzysu / konfliktu w zespole - interwencje zespołowe
  • podnoszenia efektywności zespołu
  • poprawy funkcjonowania zespołu poprzez pracę nad jego wartościami, standardami, celami, wizerunkiem w organizacji, relacjami w grupie

Komunikacja i kompetencja międzykulturowa

 • zarządzanie zespołem międzykulturowym
 • współpraca i komunikacja międzykulturowa
 • efektywna współpraca z Hindusami
 • efektywna współpraca z Niemcami
 • efektywna współpraca z Anglikami 
 • efektywna współpraca z Amerykanami

Trening dla Trenerów / Wystąpienia publiczne

 • szkolenia z wystąpień publicznych
 • szkolenia dla trenerów wewnętrznych
 • wsparcie w zakresie tworzenia prezentacji, szkolenia
 • przygotowanie do wystąpienia publicznego w języku polskim i angielskim
 • superwizja wystąpienia, szkolenia z sesją informacji zwrotnej  

 Narzędzia diagnostyczne:

 Kwestionariusz Odporności Psychicznej MTQ48

  

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna determinuje w znacznym stopniu sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, radzimy sobie ze stresem i presją niezależnie od okoliczności. Odporność pomaga przechodzić przez trudności w taki sposób, by nie wprowadzały nas one za każdym razem w kryzys. To powracanie do dobrostanu i optimum naszego funkcjonowania po trudnym zdarzeniu. Dobra wiadomość jest taka, że odporność to umiejętność, której możemy się nauczyć, możemy ją kształtować przez całe życie. Jeśli chciałbyś zmierzyć swój poziom odporności psychicznej zapraszamy do nas. Posiadamy licencję przeprowadzania badania MTQ48 oraz przeprowadzania indywidualnych sesji feedbackowych.

Kwestionariusz MTQ48 oparty jest na koncepcji 4C:

 • ZAANGAŻOWANIE (commitment) - wytrwałość w realizowaniu zdań 
 • KONTROLA (control) - poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIA (challenge) - postrzeganie wyzwań jako szans  
 • PEWNOŚĆ SIEBIE (confidence) - wiara w siebie

Te 4 filary tworzą razem obraz odporności psychicznej. 

Czy możemy rozwijać odporność psychiczną?

Odpowiedź brzmi - TAK

Co może nam dać odporność psychiczna?

Badania wykazują silny związek pomiędzy odpornością psychiczną a

 • wydajnością (realizacją celów, zaangażowaniem w pracę, aktywnością zawodową, tworzeniem lepszych relacji międzyludzkich)
 • przyjęciem pozytywnych wzorców zachowań (nastawieniem dam radę, większą aktywnością społeczną, samodyscypliną)
 • dobrostanem (well-being) (radzeniem sobie ze stresem i presją, pewnością siebie, poczuciem własnej wartości)

a te z kolei przekładają się na 

 • aspiracje (wyższe standardy, ambicja, pewność siebie)
 • adaptację (reakcję na nowe doświadczenia, zdania, relacje, otoczenie i zmiany) 

Korzyści dla Ciebie:

 • poznasz swój poziom odporności psychicznej oraz odbędziesz sesję feedbackową po badaniu z licencjonowanym konsultantem
 • skorzystasz z sesji coachingowych po badaniu na temat wzmocnienia swojej odporności
 • stworzysz plan wzmocnienia swojej odporności psychicznej 

Zapraszamy również zespoły do wykorzystania kwestionariusza podczas coachingów zespołu.


Korzyści dla zespołu:

 • dla każdego członka zespołu indywidualna sesja feedbackowa
 • wspólna sesja zespołowa z wynikami zespołowym
 • lepsze zrozumienie w zespole dlaczego ktoś w zachowuje się / działa w określony sposób
 • określenie na jakie obszary zespól powinien położyć szczególny nacisk w swojej pracy 

 

Facet5

Posiadamy akredytację Facet5 obecnie jednego z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych systemów pomiaru osobowości. Facet5 ułatwia zrozumienie talentów pracowników oraz wybór właściwych dla nich metod zarządzania – jest obecnie wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie.

Facet5 to:

 • Prosty język - zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje
 • Globalny zasięg - jest dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im grupami normatywnymi                  
 • Dla kadry kierowniczej - został zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji
 • Neutralny opis - opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia           

 

IP121 - Profilowanie osobowości zawodowej (Insightful Profiler™) 

Jest to zaawansowane narzędzie psychometryczne firmy Advisio Poland przeznaczone do pomiaru potencjału zawodowego:

 Narzędzie

 • opisuje precyzyjnie potencjał zawodowy (jest więc pomocną diagnozą w przypadku zmiany ścieżki kariery, planowania przyszłości zawodowej)
 • umożliwia zaprojektowanie zindywidualizowanego planu rozwoju dla pracownika (np. w przypadku planowanego awansu)
 • pomaga zrozumieć wzajemne różnice w zespole, określić role pełnioną w zespole

Posiadamy akredytację z wykorzystania tego badania. Wynik badania omówimy z Tobą podczas 1,5 godz. sesji informacji zwrotnej.

Czego dowiesz się z Twojego raportu oraz sesji informacji zwrotnej z certyfikowanym coachem:

 • co cię motywuje, a co zniechęca w pracy? na ile wyróżniasz się pod tym względem na tle innych? 
 • do rozwoju jakich kompetencji masz szczególne predyspozycje?
 • jakie cechy osobowości wyróżniają cię na tle innych osób?
 • do pełnienia jakich ról w zespole masz predyspozycje?

Rozwój osobisty – rozegraj swoje atuty!

Program Rozegraj swoje atuty to różnorodne propozycje coachingowo – warsztatowe dla wszystkich tych, którzy chcą pracować nad swoją efektywnością zawodową i osobistą. Powstały na bazie naszych wieloletnich doświadczeń wspierania osób w rozwoju. Jeśli podejmujesz się nowych zadań związanych z prowadzeniem szkoleń lub prezentacji zapraszamy na warsztaty z tego zakresu.

A może brakuje Ci czasu na to, co naprawdę ważne, skorzystaj z naszego kursu zarzadzanie sobą w czasie.

Jeśli chcesz przyjrzeć się swoim umiejętnościom, talentom; ustalić konkretne cele zawodowe, zapraszamy na indywidualne sesje coachingu kariery.

Zobacz szkolenia z tego obszaru »

Rozwój międzykulturowy – pożegluj do nowego!

Jeśli pracujesz w środowisku wielokulturowym, zarządzasz wielokulturowym zespołem, obsługujesz klientów z innych krajów lub współpracujesz na co dzień z partnerami biznesowymi z zagranicy to zapraszamy Cię na cykl szkoleń międzykulturowych Pożegluj do nowego. 

Proponowane tematy szkoleń:

 • Efektywna współpraca międzykulturowa
 • Zarządzanie międzykulturowym zespołem
 • Obsługa klienta zagranicznego
 • Efektywna współpraca z Indiami
 • Zarządzanie pracownikami z Ukrainy - szkolenie międzykulturowe dla menedżerów
 • Zarządzanie pracownikami z Bangladeszu - szkolenie międzykulturowe dla menedżerów
 • Efektywna współpraca z Niemcami
 • Efektywna współpraca z Marokańczykami
 • Treningi relokacyjne 

Jeśli różnice wynikające z odmienności kulturowej i różnorodności są dla Ciebie wyzwaniem zapraszamy na nasze szkolenia i treningi.

 

Zobacz szkolenia z tego obszaru »

Jako trenerki szkoliłyśmy...