Rozwój kariery – rozegraj swoje atuty!

Program Rozegraj swoje atuty to różnorodne propozycje coachingowo – warsztatowe dla wszystkich tych, którzy planują zmianę pracy lub stoją przed trudnymi decyzjami zawodowymi. Powstały na bazie naszych wieloletnich doświadczeń wspierania osób w szukaniu i zmianie pracy. Jeśli chcesz przyjrzeć się swoim umiejętnościom, talentom; ustalić konkretne cele zawodowe, odkryć swoje pasje i motywację wewnętrzną do działania to zapraszamy.

Zobacz szkolenia z tego obszaru »

Rozwój biznesu – rozwiń się i wzrośnij!

Proponujemy szkolenia, treningi oraz procesy coachingowe indywidualne i zespołowe dla wszystkich tych, którzy inwestują w rozwój pracowników. Nasze rozwiązania zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W naszych programach szkoleniowych wykorzystujemy elementy coachingu oraz metody aktywizującej przeżywanie, pracując na realnych przypadkach uczestników.      

Obszary tematyczne naszych szkoleń, treningów oraz coachingu:

Obszar HR

 • coaching kariery w ramach organizacji
 • proces wdrażania pracowników

Coaching zespołowy

 • To propozycja dla całych zespołów. Ma zastosowanie dla:
  • nowo powstających zespołów
  • zespołów projektowych
  • sytuacji kryzysu / konfliktu w zespole
  • podnoszenia efektywności zespołu
  • poprawy funkcjonowania zespołu poprzez pracę nad jego wartościami, standardami, celami, wizerunkiem w organizacji, relacjami w grupie

Międzykulturowość

 • zarządzanie zespołem międzykulturowym
 • komunikacja międzykulturowa
 • szkolenia antydyskryminacyjne

Wystąpienia publiczne, train the trainer

 • szkolenia z wystąpień publicznych
 • wsparcie w zakresie tworzenia prezentacji, szkolenia
 • przygotowanie do wystąpienia publicznego w języku polskim i angielskim
 • superwizja wystąpienia, szkolenia z sesją informacji zwrotnej  

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne:

Facet5

Posiadamy akredytację Facet5 obecnie jednego z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych systemów pomiaru osobowości. Facet5 ułatwia zrozumienie talentów pracowników oraz wybór właściwych dla nich metod zarządzania – jest obecnie wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie.

Facet5 to:

 • Prosty język - zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje
 • Globalny zasięg - jest dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im grupami normatywnymi                  
 • Dla kadry kierowniczej - został zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji
 • Neutralny opis - opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia           

 

D3TM

W naszej pracy coachów i trenerów korzystamy z narzędzia diagnostycznego D3TM, które łączy w sobie 4 analizy:

 • DISC - bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcję na zmianę, odporność na stres, organizację pracy, obszary do rozwoju
 • TEAMS - bada preferowane role w zespole
 • VALUES - mierzy wewnętrzny system wartości, którym kieruje się człowiek przy podejmowaniu decyzji
 • BAI - mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy, wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem testów Facet5 lub D3TM zapraszamy do kontaktu.

Rozwój międzykulturowy – pożegluj do nowego!

Pożegluj do nowego to cykl szkoleń, w którym proponujemy: treningi uwrażliwiające, warsztaty komunikacji międzykulturowej, spotkania dla osób przygotowujących się do pracy, studiów za granicą. Organizujemy też warsztaty poświęcone specyfice konkretnych kultur (np.. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia ….). Jeśli różnice wynikające z odmienności kulturowej i różnorodności są dla Ciebie wyzwaniem zapraszamy na nasze szkolenia i treningi.

Dla wszystkich tych, którzy:

 • pracują w zespołach wielokulturowych
 • zarządzają wielokulturowymi zespołami
 • mają kontakt z klientami lub partnerami z zagranicy
 • obsługują klientów z innych krajów
 • pracują w zagranicznych oddziałach firm
 • szkolą dorosłych pochodzących z innych kultur
 • wyjeżdżają na zagraniczne kontrakty
 • często podróżują służbowo i prywatnie za granicę

Zobacz szkolenia z tego obszaru »

Jako trenerki szkoliłyśmy...