Trening międzykulturowy - komunikacja i współpraca międzykulturowa

 (16h)

Trening komunikacja i współpraca międzykulturowa to okazja do doświadczania siebie w sytuacjach kontaktu z odmiennością. Pozwala przyjrzeć się źródłom trudności w kontakcie z osobami odmiennymi kulturowo, pogłębić świadomość własnej kultury i jej wpływu na nasze zachowanie. To niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na różnice kulturowe, a także kształtowania wspólnej komunikacji, tak aby unikać nieporozumień.
Z treningu może skorzystać każdy, kto chce doświadczyć siebie w kontakcie z „innym” i lepiej poznać i zrozumieć siebie samego. Zapraszamy osoby, które mają doświadczenia obcowania z odmiennością na co dzień współpracując z osobami z zagranicy lub przebywając w środowisku międzykulturowym.

Terminy:


--------------------------------------------------------------------------------
14-15 marca 2022 Warszawa,  9.00-17.00
--------------------------------------------------------------------------------
30-31 maja 2022 Warszawa 9.00-17.00
--------------------------------------------------------------------------------
19-20 września 2022 Warszawa, 9.00-17.00
--------------------------------------------------------------------------------

Program treningu:

(Nie)widzialność kultury

> czym jest kultura i jak działa?
> świadomość własnej kultury i jej wpływu na zachowanie
> pierwsze wrażenie w kontakcie międzykulturowym

Co się dzieje na styku kultur?

> świadomość różnic międzykulturowych
> stereotypy i uprzedzenia: jak powstają i jak wpływają na współpracę i komunikację międzykulturową
> doskonalenie umiejętności zapobiegania stereotypom i uprzedzeniom


Czym, gdzie i jak się różnimy?

> wymiary kultur i ich wpływ na współpracę międzykulturową
> doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami występującymi w różnych kontekstach międzykulturowych
> korzyści wynikające z różnorodności


To jak się komunikować?

> rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych
> zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań
> doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym

 

 

Prowadzenie: Aneta Liszka / Cena: 1450 PLN

Termin: Warszawa, 30-31 maja / 19-20 września 2022 / Zbieramy zapisy!

Formularz zgłoszeniowy


- usuń + dodaj uczestnika

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest WKontakcie szkolenia Marta Skiba oraz WKontakcie Szkolenia Aneta Liszka. Podane w formularzu dane osobowe są nam potrzebne w celu organizacji szkolenia, którym jesteś zainteresowany/na oraz do celu przesyłania Ci informacji na temat innych szkoleń. Twoje dane są u nas bezpieczne. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe prześlij nam maila na adres biuro@w-kontakcie.com.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami »