14.07.2017 Karty archetypów – cz . 1 – innowacyjne narzędzie do pracy szkoleniowej dla usprawnienia komunikacji w organizacji

Zazwyczaj na szkoleniach z komunikacji analizuje się zakłócenia, podaje techniki usprawniające komunikację itd. Ale to wszystko  już było i … nie zawsze pomaga. My stawiamy na innowacyjne rozwiązania i do pracy nad komunikacją wewnątrz firmy używamy narzędzia – „Karty archetypów” autorstwa Gabrieli Borowczyk. Poniżej opis jak ta metoda sprawdziła się w biznesie.

Duża firma produkcyjna, na szkoleniu przedstawiciele różnych działów, które mają trudności w komunikacji.  Jak przebiegał warsztat dla tej grupy z użyciem tej metody?

Wprowadzenie do ćwiczenia: Podzieliłyśmy uczestników na kilka grup, zgodnie z tym w jakich zespołach pracują na co dzień: powstały więc stoły do pracy dla działów HR, logistyki, finansów i jakości.

Po krótkim wykładzie na temat teorii archetypów każdy z zespołów otrzymał zestaw kart archetypów i miał określić jak myśli jaki wizerunek ma jako dział wewnątrz firmy.  Uczestnicy układali karty w trzech poziomach (archetyp, z którym się w pełni identyfikuje ich dział, archetyp z którego biorą sobie część i taki z którym niewiele mają wspólnego). Była też możliwość odwrócenia zupełnie karty, z którą się w ogóle nie identyfikują. W efekcie tej pracy każdy zespół określił swój wizerunek.

Pokazałyśmy uczestnikom wymiary jakie tworzą poszczególne archetypy i już na tym etapie pojawiły się pierwsze odkrycia. Okazało się, że jest silna polaryzacja między działami – na wymiarze porządek – wolność. Tu pojawiły się już pierwsze wnioski dotyczące obecnej komunikacji.

Kolejnym krokiem było wypisanie przez zespoły jak wizerunek ich działu przekłada się na komunikację z innymi zespołami w firmie.  Zespoły przygotowały plakaty, które rozwiesiliśmy na ścianach.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia plakatów innych działów i dopisywania swoich komentarzy,  jak postrzegają komunikację danego działu, co im się podoba, a czego im  brakuje w tej komunikacji. Była to możliwość skonfrontowania tego, co zespół myśli o swoim wizerunku z tym jak  postrzegają go  inni i czego potrzebują.

Zespoły wróciły do swoich stolików, gdzie zapoznały się z komentarzami innych. Ostatnia fazą pracy z archetypami była refleksja nad tym, jak chcą zmienić wizerunek i co zmienić/pozostawić/ulepszyć w komunikacji swojego działu z resztą firmy. Grupy zapisały konkretne działania, których się podejmą, by usprawnić swoją komunikację. Na przykład działów finansów postanowił ograniczyć archetyp mędrca i patriarchy i wprowadzić archetyp towarzysza, co w przełożeniu na komunikację oznaczało więcej informacji konsultowanych i przekazywanych osobiście, nie tylko mailowo.

Polecamy to narzędzie do pracy w biznesie !