Trening międzykulturowy - pożegluj do nowego

 (16h)

Trening uwrażliwiający międzykulturowo to okazja do doświadczania siebie w sytuacjach kontaktu z odmiennością. Pozwala przyjrzeć się źródłom trudności w kontakcie z osobami odmiennymi kulturowo, pogłębić świadomość własnej kultury i jej wpływu na nasze zachownie. To niepowtarzalna okazja do doskonalenia swojej wrażliwości na różnice kulturowe, a także kształtowania wspólnej komunikacji, tak aby unikać nieporozumień.

Z treningu może skorzystać każdy, kto chce doświadczyć siebie w kontakcie z „innym” i lepiej poznać i zrozumieć siebie samego. Zapraszamy osoby, które mają doświadczenia obcowania z odmiennością na co dzień współpracując z osobami z zagranicy lub przebywając w środowisku międzykulturowym.

Program treningu:

(Nie)widzialność kultury

 • czym jest kultura i jak działa?
 • świadomość własnej kultury i jej wpływu na zachowanie
 • pierwsze wrażenie w kontakcie międzykulturowym

Co się dzieje na styku kultur?

 • świadomość różnic międzykulturowych
 • stereotypy i uprzedzenia: jak powstają i jak wpływają na współpracę i komunikację międzykulturową
 • doskonalenie umiejętności zapobiegania stereotypom i uprzedzeniom

Czym, gdzie i jak się różnimy?

 • wymiary kultur i ich wpływ na współpracę międzykulturową
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami występującymi w różnych kontekstach międzykulturowych
 • korzyści wynikające z różnorodności

To jak się komunikować?

 • rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych
 • zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań
 • doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym

 Cena: 850 PLN

  

Trening prowadzą Aneta Liszka i Katarzyna Artemiuk.

 

Termin: Warszawa, 15-16 listopada 2019 (czwartek - piątek 9-17 - zbieramy zapisy!

Formularz zgłoszeniowy

- usuń + dodaj uczestnika

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest WKontakcie szkolenia Marta Skiba oraz WKontakcie Szkolenia Aneta Liszka. Podane w formularzu dane osobowe są nam potrzebne w celu organizacji szkolenia, którym jesteś zainteresowany/na oraz do celu przesyłania Ci informacji na temat innych szkoleń. Twoje dane są u nas bezpieczne. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe prześlij nam maila na adres biuro@w-kontakcie.com.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami »