COACHING ZESPOŁOWY                                                                                                                                                                                       

Czym jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy to metoda pracy z zespołami wykorzystująca techniki coachingowe. Klientem w tym procesie jest cały zespół, który pracuje nad swoim funkcjonowaniem. W trakcie coachingu zespół pracuje nad relacjami oraz zadaniami w zespole. Drugim obszarem może być praca nad relacjami i swoim wizerunkiem w organizacji. Partnerska relacja pomiędzy uczestnikami coachingu a coachem jest podstawą pracy. Zespół  decyduje nad czym chce pracować, co chce zmieniać i jak chce to zrobić. Kluczowa jest oczywiście rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie. Coach towarzyszy zespołowi proponując poszczególne ćwiczenia, ale nie daje gotowych rozwiązań.   

W oparciu o jakie metody pracujemy?

 • model GROW
 • model 5 dysfunkcji pracy zespołu
 • warsztat wartości zespołu
 • archetypy
 • testy osobowości , takie jak Facet5 i IP121  

Dla kogo jest coaching zespołowy?  

Dla:

 • nowopowstających zespołów
 • zespołów w kryzysie
 • zespołów z trudnościami we wzajemnej komunikacji lub współpracy
 • zespołów, które chcą pracować nad swoim wizerunkiem/ marką

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dlaczego warto przejść coaching zespołowy razem z nami?

 • Wiemy jak to robić – jesteśmy certyfikowanymi coachami zespołowymi i grupowymi (skończyłyśmy Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO)
 • Mamy doświadczenie – przeprowadziłyśmy ponad 100h tego procesu dla najróżniejszych zespołów: specjalistycznych i menadżerskich
 • Wykorzystujemy test osobowości FACET5, z którego jesteśmy certyfikowane. W ramach coachingu udzielamy indywidualnych feedbacków po teście osobowości każdemu członkowi zespołu
 • Wykorzystujemy raport TEAMSCAPE, który pokazuje potencjał poszczególnych osób w zespole, jak członkowie zespołu współpracują ze sobą i rozwiązują problemy
 • Proces projektujemy wspólnie, pomożemy Ci zakomunikować proces w zespole, sprawdzić gotowość zespołu i jego potrzeby przed procesem

Coaching zespołu w biznesie – przypadki

 

Sytuacja 1: „Nowy zespół”

 

Co było wyzwaniem?

Lokalny oddział dużej firmy usługowej. Zespół składający się z 6 osób, w tym kierownik oddziału. Większość osób z krótkim stażem, dopiero na etapie poznawania się.

Kierownik niedawno doświadczył rozpadu poprzedniego zespołu i prewencyjnie chciał zintegrować zespół i ustalić zasady funkcjonowania zespołu. 

Jak pracowaliśmy z tym zespołem?

Pierwszy krok – rozmowa z  kierownikiem i ustalenie z nim ważnych dla niego celów na proces
Drugi krok– udostępnienie uczestnikom indywidualnych testów osobowości
Trzeci krok – 8 godzin coachingu  zespołowego (jeden dzień)
Zespół określił ważne dla niego cele, stworzyliśmy profil zespołu w oparciu o testy osobowości i role zespołowe. Zespół wypracował wartości, które chce by obowiązywały w tym zespole i przełożył je na  konkretne zasady pracy.
Na koniec zapoznałyśmy zespół z etapami rozwoju zespołu, zespół zdiagnozował na jakim etapie rozwoju się znajduje i dowiedział się jakie fazy są przed nim

Jakie korzyści:

 • Integracja i lepsze poznanie się członków zespołu – zrozumienie różnic w zachowaniu i sposobie komunikacji poszczególnych osób
 • Uspójnienie celów
 • Ustalenie jasnych zasad funkcjonowania zespołu (nawet tego kto zmywa kubki po porannej kawie :))

  

Sytuacja 2 – „Brak otwartości w zespole"
 

Co było wyzwaniem w zespole?

Zespół 8 osobowy + menedżer składający się z pracowników z dłuższym stażem, pełniących różne funkcje (specjaliści i asystenci. Wyzwaniem był brak otwartości w zespole, brakowało bezpośredniej komunikacji i szczerych, bezpośrednich feedbacków. Dużo komunikacji odbywało się w podgrupach, w formie plotek. Inicjatorem coachingu był szef zespołu.

Jak pracowaliśmy z tym zespołem?

Pierwszy krok – rozmowa ze sponsorem procesu – szefem zespołu
Drugi krok – wywiady z pracownikami, poznanie ich perspektyw
Trzeci krok – coaching - zaproponowaliśmy 4 sesje po 4 godziny. Odbywały się co ok. 2 tygodnie.
Kluczowe elementy coachingu: analiza obecnej sytuacji w zespole, analiza silnych stron i dysfunkcji tego zespołu, praca nad zaufaniem, poznaniem swoich profili osobowościowych, wzajemny feedback – każdy do każdego

Jakie korzyści:

 • Osoby poznały się lepiej i zrozumiały różnice płynące z odmiennych profili osobowościowych
 • Odczuwanie poprawiła się komunikacja w zespole, stała się bezpośrednie, zespół jest stanie na bieżąco dawać sobie feedback
 • Zostały doprecyzowane role, obowiązki w zespole

 

 Sytuacja 3 „Konflikt w zespole”

 

Co było wyzwaniem?: 

 • Konflikt pomiędzy „starą ekipą”, a nowymi pracownikami
 • Podziały
 • Brak zaufania do menedżera

Jak pracowaliśmy z tym zespołem:

Faza przygotowań: ustalenie celów z menedżerem i rozmowy z członkami zespołu wysłanie linków do testów osobowości. 
Coaching: dwa spotkania  - po 6 godzin. Zespół podczas pierwszego spotkania analizował obecną sytuację, określił jakich wartości warto przestrzegać by zadbać o relacje w zespole, na jakie zasady komunikacyjne, chce się umówić, zaproponowaliśmy również pracę nad zwiększeniem wzajemnego zaufania. drugie spotkanie  rozpoczęło się od przeglądu co się zadziało od ostatniego spotkania, jak idzie realizacja zasad,, na które zespół się umówił.  Członkowie zespołu przekazali sobie  wzajemnie informacje zwrotne i oczekiwania odnośnie pracy w przyszłości. Na koniec zespół pracował nad wizją przyszłości tego zespołu

Opinie osób, które przeszły coaching zespołowy:

"Użyteczne było stworzenie przestrzeni do rozmowy otwartej, o trudnych rzeczach, wymiana perspektyw, wzajemny feedback, co wzmacnia zespół co go osłabia"
"To ciekawe doświadczenie, zdobyta wiedza, jak pracować w tym zespole, żeby nie zwariować. Dzięki dziewczyny."
"Dzięki procesowi jest gotowość i otwartość do dawania feedbacku może bardziej wprost –wszyscy są chętni do zmian naszej pracy zespołowej na lepszą jeszcze bardziej wydajną"

 

 

Zapraszamy

Marta Skiba i Aneta Liszka 

Jako trenerki szkoliłyśmy...